POOHŘÍ 12. Historická krajina a lidé (Podbořany 2023)

Konference proběhne ve čtvrtek a v pátek 5. — 6. října 2023 od 12:00 h. v Muzeu Podbořany.

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 5. října

11:00 Prezentace účastníků
12:00 Zahájení konference
Radek Reindl, starosta Přivítání v Podbořanech
Vojtěch Peksa, zastupitel města Přivítání v muzeu
Jan Mareš, Jaroslav Havrlant Představení konference za spolek Historie a současnost Poohří

12:15 I. blok
Petr Novák
Nové nálezy bronzové industrie z Hvížďalky
Tomáš Prokopec
Římský žárový hrob v kovovém vědru z Hříškova
Naďa Profantová
Hradiště Rubín (Dolánky), okres Louny, jako nadregionální centrum 8. a 9. století

diskuse, přestávka a občerstvení

13:40 II. blok
Vojtěch Peksa
Archeologický výzkum kostela sv. Bartoloměje v Nečemicích na Žatecku a objev základů dřevěného kostela
Milan Sýkora
Nové poznatky o hradech na Žatecku a Lounsku
Matěj Veselý
Václav IV. a královská města v severozápadních Čechách

diskuse, přestávka a občerstvení

15:00 III. blok
Jaroslav Havrlant
Proboštství a pobočné domy postoloprtského kláštera
Veronika Chalupová
Martinická panství v 17. století v bývalém Slánském a Žateckém kraji

diskuse, přestávka a občerstvení

15:55 IV. blok
Josef Märc
Žatec a Kadaň v době Velké války v korespondenci Josefa Vejrycha (učitele ve službách armády)
Romana Havrdová
Podbořany na počátku 20. století očima malíře K. Stanka
Marcela Svejkovská
Hraničáři a budovatelé Podbořanska

17:30 komentovaná prohlídka Muzea Podbořany s Vojtěchem Peksou (výstava „Středověké venkovské kostely okresu Louny“)

18:30 komentovaná prohlídka tvrze Hlubany (expozice „Kaolin na Podbořansku“)

19:30 společná večeře v Národním domě


Pátek 6. října

9:00 V. blok
Jiří Šlajsna
Šebestián Freytag z Čepiroh (1533−1585)
Jan Mávr
Historické graffiti a dipinti: problematika výskytu a dochování na příkladu kostelů v severozápadních Čechách
David Šebesta
Červená boží muka – drobná památka typická pro Podbořansko

diskuse, přestávka, občerstvení

10:20 VI. blok
Martin Vostřel
Počátky Pražsko-duchcovské dráhy
František Pticen
200 let těžby a úpravy kaolinu na Podbořansku
Ivo Černý
Jan Pracner, výroba pluhů aneb Pracnere, podejte mi pero!

diskuse, přestávka, občerstvení

11:40 VII. blok
Jaromír Tlustý
Alois Polanecký (1826−1911) a jeho Glas-Stereogramm-Salon
Bohumír Roedl
Archivář, historik a pábitel Bořivoj Lůžek

diskuse a závěr konference

12:45 pro zájemce oběd v restauraci Růže nebo Slunce

cca 14:00 Exkurze na vrch Rubín, pravěké a raně středověké hradiště

Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří