POOHŘÍ 11. Doprava — obchod — průmysl (Kadaň 2022)

Konference proběhne ve čtvrtek a v pátek 13. — 14. října 2022 od 13:00 h. v Kadani ve františkánském klášteře.

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 13. října

12:00 Prezentace účastníků
13:00 Zahájení konference
Petr Liebscher, správce kláštera, vedoucí muzea Přivítání v refektáři kláštera
Jan Losenický, místostarosta Přivítání v Kadani
Jan Mareš, Jaroslav Havrlant Představení konference za spolek Historie a současnost Poohří

13:15 I. blok
Petr Novák
Sídliště z mladší doby bronzové v Blažimi
Kateřina Blažková — Jana Bezáková
Hradiště Dřevíč jako sídelní a správní centrum regionu Rakovnicka a Lounska
Jaroslav Havrlant
Staré cesty v Poohří — diskusní příspěvek

diskuse, přestávka a občerstvení

14:40 II. blok
Ivo Černý
Drážďanská císařská silnice a poštovní stanice v Budyni nad Ohří 1527−1827
Jaromír Tlustý
Most, nebo přívoz — Dvě stě let historie jednoho místa na řece Ohří v Radonicích nad Ohří
Josef Märc
Dojeli vlakem, došli pěšky — Zážitky a prožitky českých vojáků z Jičínska v Žatci a Kadani především na základě jejich korespondence z Velké války

diskuse, přestávka a občerstvení

16:00 III. blok
Martin Vostřel
Znovuobjevený turista a fotograf Karel Goszler
Dita Rusová
Boj zájemců o výstavbu kolonie U Matky Boží

17:00 komentovaná prohlídka klášterem, kostelem a výstavou „Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira“

19:00 společná večeře v restauraci Bílý Beránek


Pátek 14. října

9:30 IV. blok
Milena Bílková
Manýristické nástěnné malby v tzv. klenotnici bývalého zámku v Chomutově: námět a kontext výzdoby
Leoš Zich
„Turci“ na Žatecku — K nedobrovolné migraci z Uher a Balkánu v raném novověku

diskuse, přestávka, občerstvení

10:30 V. blok
Dagmar Štefancová
Františkánské hudební prameny z Kadaně a jejich svědectví o řádové hudbě na přelomu 17. a 18. století
Lukáš Gavenda
Almužní obvody kadaňských františkánů v 18. století

diskuse, přestávka, občerstvení

11:30 VI. blok
Jiří Kopica
Chomutov ve století páry
Jan Mareš
Josef Bulova (1851−1935) ve stínu svého otce aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Miloš Dempír
Záchrana barokního zámku Poláky u Kadaně

diskuse a závěr konference

13:00 pro zájemce oběd v restauraci Střelnice

cca 14:00 Exkurse na zámku Poláky

Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří