POOHŘÍ 9. Paměť a tradice (Louny 2019)

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 10.–11. října 2019 od 13:00 h. v Lounech na radnici ve Velkém zasedacím sále (Mírové náměstí 35).

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 10. října
130 let lounského muzea


12:00 Prezentace účastníků
13:00 Zahájení konference
vystoupení učitelů ZUŠ Louny Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy
zpěv Kateřina Štolová a Renata Zázvorková, klavír Jitka Sedláčková
Jiří Matyáš Přivítání za muzeum
Projevy zástupců města Louny a Ústeckého kraje
Jan Mareš Představení konference za spolek Historie a současnost Poohří

13:30 I. blok
Jiří Matyáš
Pět let v lounském muzeu
Lenka Čtvrtníčková, Daniel Stolz
Březno u Loun – historie archeologického výzkumu a archeologického experimentálního centra
Karolína Klinecká
Přičuchněte k pravěku… Archeoskanzen Březno u Loun

diskuse, přestávka, občerstvení

14:45 II. blok
Jaroslav Havrlant
Církevní předměty v lounském muzeu
Jaroslav Sojka
Gotická socha svatého biskupa (Mikuláše) ze sbírek lounského muzea

diskuse, občerstvení

15:40 odchod z radnice, prohlídka kostela sv. Petra na Žateckém předměstí a Výstaviště
17:00 společná večeře formou rautu na Stromovce (pro zvané a přednášející)

(na klavír zahrají Jiří Bittner a Valentýn Girga)


Pátek 11. října
Poohří od pravěku do současnosti


9:00 III. blok
Milan Sýkora
Hrad Žerotín
Martin Ollé
Marginálie k datu založení a osobě zakladatele kláštera klarisek v Panenském Týnci
Petr Čech, Michal B. Soukup
Vrcholně středověký kostel v Nesvěticích u Bíliny

diskuse, přestávka, občerstvení

10:15 IV. blok
Helena Chalupová
Sláva a pád sedmihradského turkobijce. Zikmund Báthory v Libochovicích
Milan Černý
Joannes Ignatius Scheinpflug (1648–1710), duchcovský kantor a regenschori

diskuse, přestávka, občerstvení

11:00 V. blok
Martin Vostřel
Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry
Jan Mareš
Z Loun za Velkou louži aneb americký sen Josefa Bulovy (* 7. 9. 1851 Louny, † 18. 11. 1935)
Jiří Líšťanský, Milan Richter
Využití příběhu místního legionáře a regionálních prvků při výuce historie

diskuse, závěr konference

12:30 oběd

exkurze - prohlídka renesančního domu – Daliborky

Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří