9. ročník konference POOHŘÍ – Louny 10. — 11. října 2019

Poohří 9 — „Paměť a tradice“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 10.—11. října 2019 na lounské radnici ve Velkém zasedacím sále (Mírové náměstí 35).

První den bude zaměřen na připomínku 130 let od založení lounského muzea, druhý den je otevřen všem zájemcům o historii Poohří od pravěku do současnosti a uvítáme příspěvky reflektující roli nejen lounského regionu v dějinách.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: havrlant@muzeumlouny.cz Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2018. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem. Referujícím účastníkům zprostředkujeme nocleh. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Srdečně zvou
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
za spolek Historie a současnost Poohří

Další spolupořadatelé:
Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny

Kontaktní osoba:
Jaroslav Havrlant
havrlant@muzeumlouny.cz

spolek Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.