12. ročník konference POOHŘÍ, Podbořany 5. — 6. října 2023

Poohří 12 — „Historická krajina a lidé“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 5.—6. října 2023 v muzeu v Podbořanech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na dvanáctý ročník historické konference „Poohří“ s podtitulem Historická krajina a lidé. Konferenci pořádá spolek „Historie a současnost Poohří“ a město Podbořany ve čtvrtek a pátek 5.–6. října 2023 v Muzeu Podbořany (Dukelská 1). Jako obvykle i letos bude konference otevřena nejen zájemcům o téma spojené s krajinou, ale všem, kteří se zabývají historií Poohří od pravěku do současnosti. Uvítáme příspěvky reflektující dějiny nejen podbořanského regionu, ale i širšího okolí (Kadaňska, Žatecka, Lounska, Chomutovska, Mostecka, Litoměřicka, Slánska, Rakovnicka apod.).

Přihlášky zasílejte do 25. září 2023 na e-mailovou adresu: havrlant@muzeumlouny.cz
Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2023.
Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem. Referujícím účastníkům zprostředkujeme nocleh. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Srdečně zvou
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
za spolek Historie a současnost Poohří

PhDr. Vojtěch Peksa a Mgr. Stanislava Čapková
za město Podbořany

Další spolupořadatelé:
Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny

Kontaktní osoba — přihlášení:
Jaroslav Havrlant, mob. 608 575 929
havrlant@muzeumlouny.cz

ubytování a stravování:
Vojtěch Peksa, mob. 777 722 614
peksa@uappmost.cz

spolek Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.