10. ročník konference POOHŘÍ, Libochovice 7. — 8. října 2021

Poohří 10 — „Památky — parky — putování“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 7.—8. října 2021 na zámku v Libochovicích.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na desátý ročník historické konference „Poohří“ s podtitulem Památky — parky — putování, tentokrát v nádherných prostorách libochovického zámku. Po roční odmlce kvůli pandemii je termín ve čtvrtek a pátek 7. a 8. října 2021. Tak jako obvykle i letos bude konference otevřena všem zájemcům o historii Poohří od pravěku do současnosti, uvítáme příspěvky reflektující roli regionů v dějinách, nejen lounského, ale i širšího okolí (Žatecka, Kadaňska, Chomutovska, Mostecka, Litoměřicka, Slánska, Rakovnicka apod.).

Přihlášky zasílejte do poloviny září 2021 na e-mailovou adresu: havrlant@muzeumlouny.cz Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2021, pokud tak již neučinili. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem. Referujícím účastníkům zprostředkujeme nocleh. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Srdečně zvou
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. za spolek Historie a současnost Poohří

Další spolupořadatelé:
Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny, Státní zámek Libochovice

Kontaktní osoba — přihlášení:
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.
havrlant@muzeumlouny.cz

ubytování a stravování:
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
vostrel@muzeumlouny.cz

spolek Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.